"Na pierwszym miejscu: objaśnienie dokonywanych czynności
i ich konsekwencji, zgodnie z literą prawa"

O kancelarii

Kancelaria Anny Rudnickiej znajduje się w Gdańsku (w dzielnicy Strzyża) od 2016 roku.
Doradzamy, konsultujemy i prowadzimy do sprawnej realizacji powierzonych nam zadań. 

Do każdej czynności podchodzimy w skupieniu,
nie pomijając komfortu i poczucia bezpieczeństwa stron.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Kancelaria notarialna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00.
Istnieje możliwość umówienia niestandardowego terminu dokonania czynności notarialnej po uprzednim uzgodnieniu z notariuszem.

Anna Rudnicka Notariusz Gdańsk

Anna Rudnicka

Notariusz

Powołana zostałam na stanowisko notariusza w 2016 roku przez Ministra Sprawiedliwości.
Jestem również mediatorem w sprawach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych, wpisanym na listę mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

W codziennej pracy skupiam się na zapewnieniu klientom optymalnych warunków
do przeprowadzenia czynności.

Zrozumienie dokonywanych czynności i ich konsekwencji, zgodnie z literą prawa, stawiam na pierwszym miejscu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w obsłudze klientów indywidualnych i biznesowych.

Kamila Fryz

Kamila Fryz

Kierownik sekretariatu

Z kancelarią związana od 2017 roku.

Osoba pierwszego kontaktu w kancelarii. Gotowa udzielić odpowiedzi na wszelkie pytania związane z organizacją przeprowadzenia czynności.

Zarządza obiegiem dokumentacji i płynnością pracy sekretariatu.

Czynności notarialne

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie – notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną.
Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.
Przed dokonaniem czynności, należy zasięgnąć w Kancelarii bezpłatnej informacji, w celu indywidualnego ustalenia kosztów czynności, wymaganych dokumentów oraz jej terminu.

Dokumenty

Do dokonania każdej czynności notarialnej niezbędne jest podanie:

 • danych osobowych biorących w niej udział stron: imiona i nazwiska, stan cywilny, imiona rodziców, adres zameldowania oraz adres do korespondencji, seria dowodu osobistego, paszportu lub karty pobytu, numer PESEL, w przypadku firm – numer KRS, REGON, NIP;
  ponadto do dokonania czynności notarialnej mającej za przedmiot nieruchomość niezbędne jest:
 • podanie wartości rynkowej przedmiotu umowy, 
 • podanie warunków i daty wydania przedmiotu umowy, 
 • podanie nr konta bankowego
 • przedłożenie podstawy nabycia
 • przedłożenie zaświadczenie, że w lokalu/ budynku nikt nie jest zameldowany,
 • przedłożenie zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,

Dokumenty do umów powinny być do Kancelarii dostarczone odpowiednio wcześniej (osobiście lub drogą elektroniczną)
– w celu dokonania ich analizy przez notariusza oraz sporządzenia projektu umowy. Szczegółowo o dokumentach niezbędnych do dokonania czynności, poinformujemy podczas bezpłatnej konsultacji, telefonicznie bądź mailowo.

Opłaty

Precyzyjne określenie kosztów związanych z czynnością, wraz z należnościami podatkowymi i opłatami sądowymi mogą Państwo uzyskać osobiście w Kancelarii albo telefonicznie lub mailowo.
Wskazać należy, iż na koszt dokonania czynności notarialnej składa się:

 • Taksa notarialna

  pobierana przez Notariusza zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1473 ), która uzależniona jest między innymiod wartości przedmiotu obrotu czy rodzaju czynności jaka ma być dokonana.

 • Podatki

  takie jak: podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 170 ), podatek od spadków i darowizn pobierany zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1043 ) oraz podatek od towarów i usług (VAT) pobierany zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931).

 • Opłaty sądowe

  które Notariusz z mocy prawa pobiera i przekazuje sądowi wieczystoksięgowemu zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j Dz.U. z 2022 r. poz. 1125 ).

Wyjazdowe czynności notarialne

Notariusz w uzasadnionych przypadkach może dokonać czynności notarialnych poza siedzibą Kancelarii, jeżeli przemawia
za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Szczególne okoliczności to m.in. zły stan zdrowia klienta (np. obłożnie chorego, w celu sporządzenia testamentu).
Notariusz może również udać się na walne zgromadzenie spółki czy zebranie wspólnoty mieszkaniowej.

Notariusz oraz strony czynności nie mogą kierować się wyłącznie swoją chęcią i wygodą.

Pytania o czynności

Notariusz udziela bezpłatnych konsultacji mających na celu objaśnienie kwestii prawnych, procesu przygotowania niezbędnych dokumentów i określenia kosztów dot. planowanej czynności.

Pytania o termin konsultacji lub konkretne pytania należy kierować do kierownika sekretariatu Kamili Fryz.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji telefonicznie oraz mailowo.

Dane kancelarii

Kancelaria Notarialna Rudnicka

Konta bankowe:

Anna Rudnicka Notariusz
al. Grunwaldzka 212 p. II
80-266 Gdańsk

NIP: 9840153992
REGON: 364642417

Konto własne Kancelarii w PLN
Rachunek bankowy numer: 69 1950 0001 2006 7939 7515 0001
prowadzony w PKO S.A.

Konto depozytowe
Rachunek bankowy numer: 42 1950 0001 2006 7939 7515 0002
prowadzony w PKO S.A.

logo_notariusz-rudnicka