Jestem mediatorem sądowym, w sprawach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych, wpisanym na listę mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

Celem mediacji jest doprowadzenie do ugody, która zadowoli obie strony.

Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez Sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed Sądem.

Jako mediator kieruję procesem mediacji i organizuję spotkania. Wysłuchuję wystąpień stron. Pomagam w sformułowaniu ugody, którą strony same wypracują i zgodnie ją przyjmą.

Anna Rudnicka Notariusz Gdańsk

Mediacja to dobrowolnepoufne porozumienie stron będących w konflikcie, w obecności bezstronnej i neutralnej trzeciej osoby – mediatora.

Zasady mediacji

Dobrowolność

Strony uczestniczą w procesie z własnej woli, nikt nie stosuje żadnej formy nacisku, na każdym etapie jest możliwość wycofania się, każda decyzja jest podjęta za zgodą stron.

Wszelkie informacje pozyskane w toku mediacji są poufne, nie mogą być przekazywane żadnej instytucji ani osobie.

Zasada powyższa dotyczy również wszelkich dokumentów.

Strony mogą prosić o spotkanie indywidualne. 

Strony mają równe prawa i są jednakowo traktowane.

Mediator pozostaje neutralny wobec przedmiotu sporu.

Nie ma prawa narzucać stronom swoich rozwiązań. 

Dotyczy to zgody na mediację (proces) i osobę mediatora.

To oznacza, że strony muszą wyrazić zgodę na udzielenie przez mediatora pomocy w wypracowaniu porozumienia. 

logo_notariusz-rudnicka