Akty stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:
100 lat – akty urodzenia;
80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu.

 

Jeżeli osoba, której dotyczy akt urodzenia lub akt małżeństwa, żyje dłużej niż okres przechowywania tego aktu przez kierownika urzędu stanu cywilnego, akt jest przechowywany do czasu sporządzenia dla tej osoby aktu zgonu lub zarejestrowania informacji o zgonie tej osoby.
 
Co ważne, notariusz nie ma dostępu do rejestru stanu cywilnego!
 

Jak uzyskać odpis aktu stanu cywilnego?

Jeśli istnieje konieczność przedłożenia aktu, należy uzyskać odpis w Urzędzie Stanu Cywilnego.
  • Przez Internet – Profil Zaufany
  • W dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego
  • Listownie
Niezależnie od formy składania wniosku, za odpis aktu stanu cywilnego, należy uiścić opłatę skarbową.
22 zł – za odpis skrócony (także za odpis wielojęzyczny),
33 zł – za odpis zupełny,
dodatkowo 17 zł za pełnomocnictwo, jeśli reprezentuje Cię pełnomocnik.
 

Czy można uzyskać bezpłatnie odpis aktu stanu cywilnego?

Tak, prawo dopuszcza taką możliwość – warunki określa ustawa o opłacie skarbowej.
 
Nie zapłacisz za odpis aktu stanu cywilnego, jeśli potrzebujesz go w sprawie:
  • uzyskania dowodu osobistego lub paszportu,
  • świadczenia socjalnego, pomocy społecznej,
  • ZUS (ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego),
  • alimentów,
  • przyznania opieki, kurateli, adopcji,
  • zatrudnienia, wynagrodzenia za pracę.
logo_notariusz-rudnicka