Nie minęło jeszcze 10 lat od daty sporządzenia aktu notarialnego, ale kancelaria przestała istnieć – co się wówczas dzieje się z oryginałami?

Jeśli notariusz zrezygnował z prowadzenia kancelarii, przeszedł na emeryturę, zrezygnował z wykonywania zawodu czy zmarł – oryginały Twoich aktów nie przepadły!

Trafiły do archiwum Sądu Rejonowego, właściwego ze względu na siedzibę kancelarii.

 

Jak pozyskać wypis aktu z Sądu Rejonowego?

Należy złożyć wniosek do Sądu Rejonowego o wydanie wypisu z aktu notarialnego.
Stosowny formularz można pobrać ze strony internetowej właściwego Sądu Rejonowego. We wniosku należy wykazać interes prawny w zakresie pozyskania wypisu aktu notarialnego, określić sposób odbioru dokumentów oraz dokonać opłaty.

Należy pamiętać o własnoręcznym podpisie, nawet jeśli wypełniamy formularz na komputerze.

 

Co oznacza wykazanie interesu prawnego przez wnioskodawcę?

Jest to interes danej osoby wynikający z nałożonego obowiązku prawnego lub udzielonego prawa (także wynikającego z ustawy), którego wykazanie stanowi podstawową przesłankę umożliwiającą żądanie czynności od organu lub udziału w postępowaniu.

logo_notariusz-rudnicka