Czy notariusz może podpisać akt notarialny w domu klienta?

Czy notariusz może podpisać akt notarialny w domu Klienta? Notariusz Rudnicka

Zgodnie z art. 3 ustawy – Prawo o notariacie oraz ugruntowanym orzecznictwem Sądu Najwyższego, w związku z urzędowym charakterem czynności notarialnych, miejscem ich dokonywania jest kancelaria notarialna. Ani notariusz, ani strona czynności, nie mogą swobodnie dokonać wyboru innego niż kancelaria miejsca dokonania czynności notarialnej. Jednakże w szczególnych okolicznościach lub gdy przemawia za tym charakter czynności notariusz może dokonać czynności w innym miejscu. Mając na względzie dotychczasowe orzecznictwo […]

Akt stanu cywilnego – jak długo jest przechowywany?

Ciekawostka - jak długo przechowywany jest akt stanu cywilnego. Notariusz Rudnicka.

Akty stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres: 100 lat – akty urodzenia; 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu.   Jeżeli osoba, której dotyczy akt urodzenia lub akt małżeństwa, żyje dłużej niż okres przechowywania tego aktu przez kierownika urzędu stanu cywilnego, akt jest przechowywany do czasu sporządzenia dla tej osoby aktu zgonu lub zarejestrowania informacji o zgonie tej osoby. Co […]

Dlaczego notariusz pyta o stan cywilny?

Dlaczego notariusz pyta o stan cywilny stron? Anna Rudnicka, Kancelaria Notarialna Gdańsk Wrzeszcz

Dlaczego określamy stan cywilny stron?  Takiego pytania możemy się zwykle spodziewać, jeśli planujemy wizytę u notariusza.W kancelarii notarialnej za każdym razem pytamy naszych klientów o ich stany cywilne. Bywa, że strony reagują lekkim zmieszaniem, zdziwieniem czy odbierają pytanie bardzo osobiście. Pytanie nie wynika z ciekawości notariusza, a z obowiązku dookreślenia stanu cywilnego. W akcie stanu cywilnego określa się stan cywilny osoby jako sytuację tej osoby w odniesieniu do małżeństwa.  […]

Akt notarialny: gdzie go szukać, gdy kancelaria już nie istnieje?

Nie minęło jeszcze 10 lat od daty sporządzenia aktu notarialnego, ale kancelaria przestała istnieć - co się wówczas dzieje z oryginałami? Anna Rudnicka, Kancelaria Notarialna Gdańsk Wrzeszcz

Nie minęło jeszcze 10 lat od daty sporządzenia aktu notarialnego, ale kancelaria przestała istnieć – co się wówczas dzieje się z oryginałami? Jeśli notariusz zrezygnował z prowadzenia kancelarii, przeszedł na emeryturę, zrezygnował z wykonywania zawodu czy zmarł – oryginały Twoich aktów nie przepadły! Trafiły do archiwum Sądu Rejonowego, właściwego ze względu na siedzibę kancelarii.   Jak pozyskać wypis aktu z Sądu Rejonowego? Należy złożyć wniosek do Sądu Rejonowego o wydanie wypisu z aktu […]

Akt notarialny: wypis aktu czy oryginał?

Dlaczego u notariusza otrzymujesz wypis, a nie oryginał aktu?

Dlaczego u notariusza otrzymujesz wypis, a nie oryginał aktu? Zgubiłeś swój wypis aktu? Co stanie się z oryginałem aktu po 10 latach? To warto wiedzieć! Odpowiadamy.   Zgubiłeś swój wypis aktu? Notariusz ma obowiązek przechowywania oryginału aktu notarialnego w swojej kancelarii, przez 10 lat od daty sporządzenia aktu.Stronom czynności wydaje wypisy aktów notarialnych dokonywanych czynności, które mają taką moc jak oryginału, co oznacza, że może on stanowić podstawę wpisu […]

logo_notariusz-rudnicka