▪ Dlaczego u notariusza otrzymujesz wypis, a nie oryginał aktu?

▪ Zgubiłeś swój wypis aktu?

▪ Co stanie się z oryginałem aktu po 10 latach?

To warto wiedzieć! Odpowiadamy.

 

Zgubiłeś swój wypis aktu?

Notariusz ma obowiązek przechowywania oryginału aktu notarialnego w swojej kancelarii, przez 10 lat od daty sporządzenia aktu.
Stronom czynności wydaje wypisy aktów notarialnych dokonywanych czynności, które mają taką moc jak oryginału, co oznacza, że może on stanowić podstawę wpisu w księdze wieczystej. 
 
Jeśli od sporządzenia aktu minęło mniej niż 10 lat, możesz zgłosić się do kancelarii z prośbą o wydanie wypisu. Możesz poprosić w każdym momencie, o dowolną liczbę wypisów.
 
Koszt wypisu określa rozporządzenie – obecnie* wynosi 7,38 zł za każdą stronę dokumentu.
* Stan na styczeń 2023.
 

Co się stanie z oryginałem aktu po 10 latach?

Notariusz nigdy nie niszczy aktów notarialnych! Po upływie 10 lat, wysyła je do archiwum sądowego odpowiedniego Wydziału Ksiąg Wieczystych.
 
logo_notariusz-rudnicka